Privatumo politika

1. Šioje privatumo politikoje numatytos asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos taisyklės taikomos visiems asmens duomenims, kuriuos pardavėjui pateikia pirkėjas ar kiti „Knygų paštas“ internetinės parduotuvės lankytojai arba kuriuos pardavėjas surenka ir tvarko pirkėjui ar kitiems asmenims naudojantis „Knygų paštas“ internetine parduotuve. 

2. Pardavėjas gerbia pirkėjo ir kitų „Knygų paštas“ internetinės parduotuvės lankytojų privatumą ir saugo jų asmens duomenis, kurie yra pateikiami pardavėjui ir kuriuos pardavėjas surenka, taip, kaip nurodyta šioje privatumo politikoje, kurioje paaiškinama, kodėl pardavėjas renka asmens duomenis ir kaip juos naudoja. 

3. Užsisakant prekes internetinėje parduotuvėje „Knygų paštas“, pirkėjas privalo pateikti pirkimo metu prašomus duomenis: vardą, pavardę, adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pirkimo metu pateikimą. 

4.Parvadėjas patvirtina, jog šių privatumo politikos 3 punkte nurodyti pirkėjo asmens duomenys bus išimtinai naudojami prekių pardavimo internetinėje parduotuvėje „Knygų paštas“ ir prekių pristatymo tikslais. Pirkėjo asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – prekių pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas ir vykdymas. Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu siunčiami tik tokie informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti, nebent pirkėjas išreiškia savo sutikimą gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, kaip tai numatyta šios privatumo politikos 6 punkte. 

5. Pirkėjas patvirtina, kad jis žino apie savo teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, nurodytus šių privatumo politikos 3 punkte, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi prekių užsakymo įvykdymui, o pirkėjui nepateikus tokių duomenų ir nesutikus, kad jie būtų tvarkomi šios privatumo politikos 4 punkte nurodytais tikslais, prekių pirkimo – pardavimo sutartis negalės būti sudaryta ir įvykdyta.

6. Pirkėjas bei kiti „Knygų paštas“ internetinės parduotuvės lankytojai, pageidaujantys gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, turi nurodyti savo el. pašto adresą. Šie asmens duomenys tiesioginės rinkodaros ir administravimo tikslais bus tvarkomi tik tuo atveju, jeigu pirkėjas ir kiti „Knygų paštas“ internetinės parduotuvės lankytojai tam duoda sutikimą užsisakydami naujienlaiškių prenumeratą įvedant savo el. pašto adresą. 

7. Pirkėjas bei kiti „Knygų paštas“ internetinės parduotuvės lankytojai bet kuriuo metu turi teisę atšaukti savo sutikimą naudoti jų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros ir administravimo tikslais kreipdamiesi į Pardavėją el.paštu info@knygupastas.lt

8. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus pardavėjo partnerius, teikiančius pardavėjo „Knygų paštas“ internetinio puslapio / parduotuvės ar duomenų bazių, įrangos administravimo, ar kitas, su pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu bei tiesioginės rinkodaros pasiūlymų siuntimu susijusias, paslaugas. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims pirkėjo asmens duomenys gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka. 

9. Pardavėjas duomenų tvarkymui taiko saugos ir tvarkymo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente. 

10. Pardavėjas imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų visų tvarkomų asmens duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų. 

11. Visi bankiniai duomenys administruojami “Stripe” platformos ir nesaugomi “Knygų paštas” internetinės parduotuvės.

12. Pirkėjas bei kiti „Knygų paštas“ internetinės svetainės lankytojai turi šias teises, susijusias su asmens duomenimis: 

12.1. prašyti, kad pardavėjas leistų susipažinti su duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą; 

12.2.   teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi; 

12.3.   teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą); 

13. Pirkėjas bei kiti „Knygų paštas“ internetinės svetainės lankytojai gali pasinaudoti šiomis savo teisėmis kreipdamiesi į Pardavėją el. paštu info@knygupastas.lt

Pirkinių krepšelis